Privacyverklaring Gerrit Bakker Photographer

Augustus 2019

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.


Over mij

Welkom op mijn website! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je mij via onderstaande gegevens bereiken:

Gerrit Bakker Photographer 

KvK: 75271958

E-mail: gerritbakkerphotographer@gmail.com

Telefoon: 0629096435


Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik

1. Naam

2. E-mailadres

3. Adressen

4. Telefoonnummer

5. Betaalgegevens

6. Specifieke informatie die jij doorgeeft


Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik

1. Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)


Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen via mijn website, mijn contactformulier, via mijn e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.


Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.


Aanvragen en offertes

Je mag met mij vrijblijvend contact opnemen om te zien of ik voor je aan de slag kan. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik hopelijk later op een factuur mag zetten. Ook als jij uiteindelijk mijn diensten niet afneemt, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaar ik de gegevens graag voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. De gegevens die ik niet van de Belastingdienst hoef te bewaren, zal ik maar 30 dagen bewaren.


Uitvoering van een opdracht

Op het moment dat ik een fotografieopdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan. Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb zal ik verwijderen wanneer de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratie)verplichtingen.


Facturatie

Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.


Licenties

Wanneer ik voor je fotografeer, maken wij afspraken over het gebruik van de foto’s. Dat doen wij door middel van een licentie. Om de licentie op te stellen verwerk ik je NAW-gegevens en datum van de opdracht. Ik bewaar de offerte en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie.


(Portret)foto’s

Tijdens de uitvoering van een fotografie-opdracht kunnen portretfoto’s gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerk ik ook voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Ik zal de foto’s leveren aan mijn opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht.

Ik heb bovendien een gerechtvaardigd belang om jouw portretfoto te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in mijn portfolio. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt. Op de portretten rust mijn intellectueel eigendom, ik heb hierop auteursrecht. Ik bewaar deze artistieke werken daarom in mijn archief en portfolio.


Vragen en overig contact

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 8 jaar na ons laatste contactmoment.


Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers:

• Boekhouder;

• Betaaldiensten;

• Online gallery;

• Hosting van mijn website, systemen en e-mail;

• Back-up;

• Diensten voor het versturen van bestanden;

• Fotobewerkingssoftware;

• Leveranciers bij een opdracht (visagisten, stylisten, etc.) aan wie ik foto’s geef voor in een portfolio. Dit doe ik met toestemming van mijn opdrachtgever.

• Boeken, advertentie-, social media en/of marketingkanalen, waarop of waarin ik foto’s plaats voor mijn eigen bereik.


Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Als partijen die jouw gegevens ontvangen niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.


Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via gerritbakkerphotographer@gmail.com. Inzage, rectificatie en wissing Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.


Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.


Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.


Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.


Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: uitleg-cookies.


Advertentiecookies

Via deze website worden, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: Facebook-cookies. Deze cookies worden maximaal 3 maanden bewaard.


Analytische cookies

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: Google-privacy vinden. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.


Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook

Instagram

Pinterest


Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.


Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.Met dank aan: bemindfotografie.nl voor deze tekstIf not mentioned otherwise, all images © 2023 Gerrit Bakker
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

Privacy verklaring
Powered by SmugMug Owner Log In